Καλωσορίσατε στην τεκμηρίωση

Το arduinogreece.net προσφέρει ελληνική τεκμηρίωση πάνω σε βασικές και ανεπτυγμένες λειτουργίες του Arduino. Κάθε function της C, λειτουργίες διαφόρων αισθητήρων και projects τα οποία θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με το arduino σας θα είναι γραμμένα στα Ελληνικά και επίσης δοκιμασμένα από εμάς. Για αυτόν τον λόγο κάποια κομμάτια μπορεί να λείπουν από την συλλογή του blog.

Αν ενδιαφέρεστε να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη της Ελληνικής τεκμηρίωσης , κάντε Pull Request στο github μας (https://github.com/ArduinoHellas/docs)

Επιθυμητές γνώσεις

Οποιαδήποτε γνώση πάνω σε πληροφορική είναι χρήσιμη , ιδιαίτερα στον προγραμματισμό και τις ορολογίες

Η λογική και η ελεύθερη βούληση πρέπει να υπάρχουν ήδη.

Functions: Κομμάτια κώδικα τα οποία είναι εκτελέσιμα και μπορούν να δεχθούν μεταβλητές ως παραμέτρους

Μορφή:

ορατότητα τύπος_επιστροφής όνομα(Μεταβλητή παράμετρος1 , Μεταβλητή παράμετρος2 ...){
  Κυρίως σώμα
}

Η ορατότητα δεν θα μας απασχολήσει στον τομέα του arduino αλλά είνα συστατικό της γλώσσας και χρειάζεται αναφορά

Επειδή οι functions μπορεί να επιστρέφουν κάποια τιμή , ο τύπος αυτής της τιμής (λέξη ή αριθμός ή άλλο) καθορίζεται επίσης Τα constants είνα προκαθορισμένα ζευγάρια ονόματος – τιμής μεταβλητής

Για παράδειγμα η μεταβλητή HIGH έχει προκαθορισμένη τιμή

Σχόλια:

Τα σχόλια αγνοούνται κατά τη μετάφραση σε γλώσσα μηχανής Μπορεί να καταλαμβάνουν μια ολόκληρη γραμμή ή και πολλές γραμμές

Μορφή:

//Μία γραμμή

/*
Πολλές γραμμές
*/

Κύρια δομή προγράμματος για arduino:

Δομή:

void setup(){
  //καλείται όταν αρχίζει το πρόγραμμα
}

void loop(){
  //καλείται συνεχώς αφού αρχίσει το πρόγραμμα
}

//άλλες , δικές μας functions